top of page

Frontālais augsnes sagatavotājs. Guttler DX 420-56 V


Guttler Duplex 420-56 piegādāts Dobelē.

Jaunais Frontālais kompaktors Duplex 420-56 V Ar darba platumu 4,10 m. Aprīkots ar 3 rindu S-veida zaru kultivatora bloku.

Hidrauliski saliekams, transporta platums nepārsniedz 3m.

#kompaktors #laukaveltņi #frontālaisveltnis #frontālaiskompaktors

Izvēlētas publikācijas
Pēdējas publikācijas